Print

Republika Slovenija

Ministrstvo za gospodarstvo

mag. Darja Radić, ministrica

Kotnikova 5 1000 Ljubljana

Datum: 18. februar 2011


Zadeva: Državni prostorski načrt za ČHE na Dravi in daljnovodno povezavo do RTP Maribor

 

Spoštovana ga. Ministrica!

Z dopisom z dne 1. decembra 2010, št. 360-37/2005-55 ste predlagali sestanek in da naj termin dogovorimo z Vašim kabinetom. To smo sicer nekajkrat poskušali, vendar ni šlo zaradi različnih razlogov z Vaše strani.

Glede na sporočila medijem in rezultate sestanka v Mariboru, ki je bil dne 26. januarja 2011 (razbrali smo jih iz medijev) in zadnjega, v vladno obravnavo je šla Uredba o DPN s številko EVA: 2010-2511-0172, se Vam za ponujeno moţnost sestanka zahvaljujemo in Vam sporočamo, da za sestanek z Vami nismo več zainteresirani.

Iz medijev smo seznanjeni, da se g. Pozeb, direktor DEM-a pritožuje nad nemožnostjo dogovarjanja s civilnimi iniciativami. Z g. Pozebom se civilne iniciative kakor tudi iz njih nastalo društvo EDKD nima kaj pogovarjati. DEM je samo investitor, podlage pripravlja MOP, naročnik je vaše ministrstvo. Po naravi stvari se CI oz. EDKD lahko pogovarja samo s tistim, ki zadeve pripravlja - takšni so po našem vedenju pravni in upravni postopki, vse ostalo je zguba časa. MOP in Vaše ministrstvo pa so s svojimi dejanji pokazali, koliko jim je do dialoga s CI in oz. EDKD, z ljudmi, ki so organizirana zainteresirana javnost in izkazujejo pravni interes, vse je razvidno iz dokumenta, predloženega v Vladno obravnavo. Vsa našteta dejanja nam sporočajo, da tudi Vi niste zainteresirani za sestanek z nami.

DEM s svojimi postopki vnaša v prostor nemir in zaradi svojega položaja izsiljuje, kar je mogoče videti iz dokumentacije, ki jo hranimo v arhivu EDKD.
Iz sporočila medijev sledi, da bi naj pri ČHE šlo za projekt nacionalnega pomena. Lepo in prav. V civilnih iniciativah in društvu EDKD nismo bili nikoli proti projektu, bili smo in smo proti načinom umeščanja v prostor. Sprašujemo se, ali lahko nacionalni pomen nekega projekta vodijo uradniki na MOP-u (in investitor) proti vsem pravilom, ki veljajo sicer za običajne državljane?

Zdi se že tako. Tudi Vi ste pokazali koliko vam gre za spoštovanjem pravnih pravil. V pravu je vedno veljalo, da sta obe strani v postopku pomembni, kar pa na žalost v primeru umeščanja ČHE ni bila nikoli praksa. V primeru ČHE in skladno z njo organiziranimi CI in EDKD ne gre za neko javnost, gre za zainteresirano javnost, ki izkazuje pravni interes, saj gre za vdor v njihovo lastnino in okolje in so v predlogu Uredbe navedene konkretne številke parcel na katerih živijo konkretni ljudje in kot taki ustrezajo definiciji pravnega interesa. Skladno s pravom, pa sta lastnina in okolje zaščiteni za najvišjo pravno kategorijo, tj. ustavno zaščiteni in zajamčeni, z načinom postopanja pa je izkazano, da se ne spoštujeta niti lastnina niti okolje, seveda v imenu nacionalnega interesa. Iz teh razlogov bomo izrabili vse možnosti, ki nam jih pravila sprejeta v parlamentu omogočajo.
Vse povedano izjavljamo s še večjim prepričanjem, saj je, kakor že omenjeno, šla v Vladno obravnavo Uredba o DPN s številko EVA: 2010-2511-0172, čeprav ste svojim sodelavcem naročili, da nam zagotavljate, da se pred našim srečanjem ne bo nič zgodilo. Mi Vam zagotavljamo, da bomo vložili Ustavno presojo dokumenta. Menimo, da je Državni prostorski načrt tisti pravni akt, ki jih narekuje varstvo okolja oziroma ohranitev naravnega ravnovesja, vendar so pripravljavci dokumenta storili napako, kar nam daje možnost napovedane ustavne pritožbe, le-ta je v ZPNačrt skladno s katerim (34. člen) je šla Uredba v proceduro, ne da bi bila pri tem upoštevana določila istega zakona, ki govorijo o umeščanju in odpiranju novih koridorjev skladno z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja in z vidika upoštevanja zavezujočih mednarodnih predpisov, h katerih upoštevanju se je naša država zavezala v 8. členu Ustave RS, kar pomeni, da predmet ustavnega varstva ni zgolj človekovo (neposredno) okolje, temveč celotna narava in s tem problem celotnega naravnega ravnovesja, ki se s posegom in neupoštevanjem pravil v konkretnem primeru ruši in to v imenu nacionalnega interesa.

Torej, še enkrat hvala za ponujeno, nismo več zainteresirani.

S spoštovanjem,  Prof. dr. Borut Holcman, predsednik EDKD.

V vednost po pošti in e-pošti:
- predsednik vlade g. Borut pahor
- predsednik republike, g.dr. Danilo Türk
- minister

Originalen dokument!