ja_mageia

Pasica
Domov Aktualno Vplivi sevanja
Vplivi sevanja

Odsotnost dokaza še ne pomeni neškodljivosti!

Izkušnje nas torej učijo, da moramo sami poskrbeti za svoje zdravje, saj je v globalni ekonomiji na prvem mestu denar in ne zdravje prebivalcev tega planeta.Print

Pismo uradnikom EU

Spoštovani!

Ali je levkemija res posledica EMS, znanstveniki nočejo ali ne znajo dokazati. Dejstvo je, da so ljudje bolni in to ne glede na starost. Ob vseh teorijah in načelih prava, predvsem pa načela previdnosti, ki je v teh in takšnih primerih najbolj merodajno, državni organi RS nedvoumno zapisnemu načelu navkljub ex imperio ravnajo drugače. Kaj predvideva načelo previdnosti, prav to, da zaradi možnosti nepoznavanja vseh dejavnikov in gotovosti, da neko dejanje ne bo škodljivo vplivalo na  naravo oziroma okolje in človeka, moramo ravnati, kot da škodljivi vplivi obstajajo, in se odločati v skladu z možnostjo obstoja škodljivih virov.

Oglejte si prispevek, kjer boste videli kako ravna Slovenija!

24_ur     Je deklica zbolela zaradi sevanja?

Z vsem spoštovanjem!

Ekološko Društvo Kozjak Dragučova

dr.prof. Borut Holcman

 
Print

ZEG   Zveza Ekoloških Gibanj Slovenije

Daljnovodi - res tako nevarni?

Datum: 28.10.2011
OBVESTILO JAVNOSTI

ZADEVA: DALJNOVODI – RES TAKO NENEVARNI ? oz. Rešitev so tudi pametna omrežja (Dnevnik, promocijsko besedilo )

V zadnjem obdobju se krešejo mnenja med predstavniki elektroinštitucij, ki zatrjujejo, da sevanje daljnovodov nima nobenih škodljivih učnikov na zdravje ljudi in ostalih živih bitij in na drugi strani predstavniki raznih civilnih organizacij, društev in iniciativ, ki opozarjajo na vse številčnejše študije in raziskave, ki odkrivajo nevarnosti, ki jih prinaša elektromagnetno sevanje daljnovodov. Te dni je v ekološki prilogi časopisa DNEVNIK , v promocijskem besedilu (plačanem) prof.dr. Maks Babuder, pomočnik direktorja Elektroinštituta Milan Vidmar (IMV) med drugim zapisal : » Ugotovili smo (?) ,da magnetna polja pod daljnovodi za v bližini živeče prebivalstvo niti v najneugodnejših razmerah ne presegajo dopustnih vrednosti za celodnevno izpostavljanje. Podobno velja tudi za električna polja ». To izjavo v Zvezi ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, nevladni okoljski organizaciji ocenjujemo kot grobo zavajanje javnosti , negiranje stroke in s tem številnih mednarodnih raziskovalnih študij ( tudi WHO) o škodljivosti neionizirnih sevanj za ljudi in naravno okolje. Vprašanje, ki si ga postavlja vse bolj zaskrbljeno prebivalstvo Slovenije je – komu verjeti? Dilemo velja osvetliti iz zornega kota vsaj treh stališč, ki so jabolko spora med enimi in drugimi.

Več na spletnem portalu ZEG!

Ekološki pozdrav ! Predsednik ZEG-a
Karel Lipič, univ.dipl.ing.

 
Print

EMS

DALJNOVODI

Veliko številwww.ems.sio študij je žal potrdilo dvome nekaterih prvih pionirjev na tem področju – visokonapetostni električni vodi povzročajo raka !!

Prvo znana študija, ki je potrdila statistično pomembno povezavo med levkemijo in visokonapetostnimi vodi so izvedli l. 79′ v Denverju, ZDA. Niso merili sevanja, ampak so preučili zgolj geografske podatke v povezavi s podatki o mortaliteti. Pri otrocih, ki so umrli zaradi levkemije, so ugotovili, da je podana TRIKRATNA večja smrtnost pri tistih, ki so živeli v oddaljenosti 40m od daljnovodov.

 

Več na portalu EMS.SI!

 
Print

logorechts

Elektromagnetna polja povečujejo tveganje za Alzheimerjevo bolezen

Alzh_slikaVprašanje ali elektromagnetna polja povečujejo tveganje za nevro degenerativne bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen, se je ponovno obudilo z raziskavo  Univerze v Bernu. Študija je bila izvedena pod vodstvom profesorja Matthiasa Egger-ja na Inštitutu za socialno in preventivno  medicino s sredstvi švicarskega raziskovalnega sklada.

V raziskavi so proučili podatke 4,7 milijonov prebivalcev Švice. V tej populaciji so preučevali število umrlih med letoma 2000 in 2005. Raziskali so vzroke smrti ljudi, ki so 5, 10  ali 15 let živeli na razdalji manj kot 50 metrov oddaljenosti od  visokonapetostne napeljave z močjo 220-380 kilovoltov ter jih primerjali z vzroki smrti ljudi, ki so živeli na več kot 600 metrov oddaljenosti od visokonapetostnih napeljav. V raziskavi je bilo hkrati z drugimi  nevro degenerativnimi boleznimi ugotovljenih  9200 smrtnih primerov z Alzheimerjevo boleznijo. Od teh je bilo 20 ugotovljenih  primerov pri ljudeh, ki so živeli na oddaljenosti manj kot 50 metrov od visokonapetostne napeljave.

Ugotovili so, da tveganje za obolenje z Alzheimerjevo boleznijo narašča s časom bivanja na posameznih oddaljenostih od daljnovoda.

Originalna stran v nemščini!

Slovenski prevod!

 
Print

Vita  Strokovna zdravstveno vzgojna revija

Prispevek o osnovah elektromagnetnega sevanja

Avtor:  Dr. Stanko Ciglarič 

Neionizirna elektromagnetna sevanja - Zakaj se jih bojimo?

V zadnjem času smo spričo vse večje osveščenosti v širši družbi priča pogostemu izražanju dvomov in strahu pred neionizirnimi elektromagnetnimi sevanji (NEMS). S tem izrazom poimenujemo izmenična elektromagnetna polja, ki smo jim ljudje v manjši ali večji meri izpostavljeni skoraj vedno in skoraj povsod. Preden skušamo osvetliti morebitno upravičenost in razloge za te dvome, moramo pojasniti nekatere fizikalne veličine, s katerimi imamo opravka pri elektromagnetnih pojavih.

Znanih je veliko vplivov elektromagnetnih sevanj na človekov organizem. Nekatere učinke teh vplivov je možno meriti in ovrednotiti. Vplive delimo na škodljive in na biološke, ki niso nujno škodljivi. Zakonodaja nas s predpisanimi največjimi še dopustnimi oziroma mejnimi vrednostmi polj ščiti pred dokazano škodljivimi učinki. Biološki učinki pa še niso dovolj raziskani in nekateri še ne nedvoumno dokazani, zato zvečine veljajo za neškodljive in jih zakonodaja zato neposredno ne upošteva.

Celoten prispevek na spletniku revije Vita!

 
Print

Vita  Strokovna zdravstveno vzgojna revija

Avtor: prof.dr.Gregor Serša, univ.dipl.biol.

Vpliv elektromagnetnega sevanja na zdravo celico!

Tehnološki razvoj je povzročil povečano izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem. Vprašanje, ali so neionizirna sevanja zdravju škodljiva, pa potrebuje znastvene dokaze. Kljub številnim raziskavam še ni trdnih dokazov, da v mejah predpisanih vrednosti povzročajo zdravju škodljive spremembe in nastanek raka. Šele natančnejše raziskave in večletno sledenje morebitnih posledic neionizirnih sevanj na človeka bodo dali dokončne odgovore.

In katera so nerešena vprašanja? Predvsem, ali so možni zakasnjeni učinki neionizirnih elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi. Sedanji standardi pač ne morejo upoštevati zakasnjenih učinkov na zdravje človeka, ker jih ne poznamo, čeprav dosedanji eksperimentalni podatki ne potrjujejo zakasnjenih učinkov neionizirnih elektromagnetnih sevanj. Potrebnih je še več dobro načrtovanih in kontroliranih raziskav, ki bodo natančno raziskale biološke vplive neionizirnih elektromagnetnih sevanj na organizme. Potreben je multidisciplinaren pristop za vrednotenje potencialnih poznih učinkov neionizirnih elektromagnetnih sevanj.

Celoten prispevek na spletniku revije Vita!

 
Print

24_ur

Ljubljana, 12.08.2010,  Tanja Volmut

Življenje pod daljnovodi!

Ste kdaj slišali, kako daljnovodi pokajo in brenčijo, in se spraševali, kako nevarno je elektromagnetno valovanje, ki se ob tem sprošča? Obstaja razlog, zakaj gradnja pod največjimi daljnovodi ni dovoljena in zakaj rastline tam rastejo bistveno počasneje kot drugje.

Kaj več si lahko pogledate v prispevku na:  24ur.com - življenje pod daljnovodi

 

 
Print

Električni smog - tema ki pridobiva na pomenu

Ljubljana, 5. maj 2010. Uspešnica švicarskega strokovnjaka Dominika R. Rolleja, Električni smog - kako prepoznati izvire motenj in zmanjšati zdravstvena tveganja, sedaj na voljo tudi v slovenskem prevodu!

Več o tem laho preberete na straneh ZEG - Zveze ekoloških gibanj

V nemščini pa je na voljo tudi malo vpogleda v knjigo na Amazon.com, Dominik F. Rolle

 


Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook