ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Zainteresirana javnost
Prispevki zainteresirane javnosti

Tukaj bodo objavljeni prispevki ljudi, ki jim ni vseeno kaj se dogaja z našim Kozjakom in delom Slovenskih goric ogroženim zaradi gradnje ČHE Kozjak in daljnovodnih povezav!

Prispevke lahko pošljete na E-mail naslov je zavarovan pred neželeno pošto. Če ga hočete videti morate imeti omogočen JavaScript. !

Pridržujemo si pravico da zlonamernih in žaljivih prispevkov ne objavimo!

 Print

Občina Selnica ob Dravi

Janez Urbas, podžupan

Še vedno aktualne pripombe na projekt ČHE Kozjak poslane 17.5.2010 na:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

ki so obležale nekje v " predalu" .

Pripombe k spremenjenim rešitvam dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za ČHE na Dravi (Kozjak) in daljnovodno povezavo do RTP Maribor

Občina Selnica ob Dravi, s tem pa tudi področje akumulacijskega jezera, tlačnega cevovoda, strojnice in daljnovodne povezave do meje z MOM, leži na področju katerega ščiti mednarodno zavezujoča Alpska konvencija. V protokolih je točno navedeno izvajanje, ukrepi in obveznosti članic podpisnic. Z izgradnjo ČHE in daljnovodne povezave bo kršena Alpska konvencija in z njo vsi podpisani protokoli:

  • Hribovsko kmetijstvo: desetletja ni nihče niti pogledal na pobočje Kobanskega (Kozjaka) nad Selnico, dokler ni prišel dan ko so nekateri brez vestni in tisti, ki postavljajo zakone (da jih lahko sami kršijo) želeli v neokrnjeno naravo pripeljat smeti (Cegor). Tukaj živeči kmetje, kateri se stoletja borijo z Kobansko muhasto naravo  in nikdar in nikoli niso dobili ničesar v dar so se temu uprli. S tem niso zaščitili samo sebe, temveč svoje potomce in celotno krajino pred uničenjem (posledice sodobne tehnologije odlaganja odpadkov , katero so zagovarjali strokovnjaki so vidne v Dogošah). Po nekaj letih, ko bi vsi pričakovali, da se je miselnost ljudi spremenila in da so ti hribi nekako zaščiteni (kmetje ne smejo delat na svoji zemlji, kar bi želeli in ne gradit, ker je to vse zaščiteno, s tem so se tudi sprijaznili), zopet prihajajo strokovnjaki v imenu države (v resnici pa gre samo za neusmiljeno borbo kapitala) in želijo zemljo katero so kmetje skrbno obdelovali in spoštovali vse predpise, da bi jo očuvali čimbolj naravno, z posegi na območje Alpske konvencije dobesedno uničit. Z izgradnjo ČHE Kozjak in daljnovodne povezave bo onemogočen razvoj hribovskega kmetijstva, zmanjšane bodo že tako minimalne možne dejavnosti kmetijstva v ekstremnih legah Kobanskega. Protokol med drugim navaja, da se vsi podpisniki zavezujejo, da na hribovskih območjih upoštevajo posebne razmere pri urejanju prostora, namenski rabi tal, urejanju in izboljševanju zemljišč ob upoštevanju naravne in kulturne krajine. Pri tem je treba skrbeti za ohranjanje oz. obnavljanje tradicionalnih prvin kulturne krajine (gozdov, gozdnih robov, grmičevja, močvirnih, suhih in prostih travnikov). Vse navedeno se z izgradnjo ČHE ne upošteva (zakaj potem ta isti politiki, ki želijo na silo gradnjo ČHE, predhodno podpisujejo protokole, če že v naprej vedo, da se podpisanega ne bodo držali.(Ne čast, ne beseda, ne podpis, niti človeška življenja, nič jim ni tako sveto kot denar) Kdo jih lahko ustavi?

Celoten dokument v PDF obliki!

 
Print

Javna tribuna o ČHE Kozjak in Uredbi za ČHE Kozjak - Maribor, 7. april 2011

edkd_ne
 

Vodstvo_tribune

Karel_Lipic

Sledi ustavna presoja ...

Dr. Borut Holcman in Ivo Tratnik

Država ne upošteva dovolj sevanj...

mag. Karel Lipič

Mag_Protner

Domacini

Konflikt z turistično strategijo ...

mag. Jože Protner

Svoje bomo branili tudi z drž. nepokorščino

Domačini "Vinarske grabe"

Velika večina posebej vabljenih gostov predvsem iz MOM - Mariborske mestne občine se tribune ni udeležila...

Župan občine Selnica ob Dravi Jurij Lep, ki projekt podpira: "Na občini v tem projektu ne vidimo nič tako hudo slabega. Ne nazadnje imam tudi sam nad hišo 36 žic. Investitor bo moral obnoviti infrastrukturo, kar bo koristilo vsem občanom, vsekakor pa bomo na občini prisluhnili vsakemu prizadetemu posamezniku."

Župan Selnice je vsaj priznal da se bodo prodali za ureditev infrastukture in je bil toliko možaka, da se je tribune udeležil. Ni pa povedal pod kakšno napetostjo so te žice "pod katerimi živi"!

Podobne izjave oziroma geste s strani Mariborskega župana in vodstva občine ni za pričakovati, ker so ljudi in področje, ki bodo prizadeti že odpisali in to zaradi "višjih ciljev" raznih mega pojektov v Mariboru, ki bodo bolj ali manj sami sebi namen!

Samo občina Pesnica je proti temu projektu, tako vodstvo kot občani!

 
Print

Zavajanje javnosti s  strani HSE (Holding Slovenske elektrarne d.o.o.) v zvezi z varovanjem okolja na primeru ČHE Kozjak!

Na spletni strani HSE lahko najdemo usmeritve v zvezi z Varstvom okolja  pri uvajanju novih projektov v okolje, ki jih verjetno mora upoštevat tudi DEM - Dravske elektrarne Maribor kot ena izmed družb v tej skupini!

Vir: spletnik HSE 

Naša uspešnost se zato ne meri le z oprijemljivimi kazalci, temveč tudi s tistimi mehkejšimi, ki jih dosegamo z zadovoljstvom naših ciljnih javnosti ter njihovim soglasjem na najširšo sprejemljivost naših poslovnih potez.

           Kje pa so ti mehki ukrepi in soglasje? Mogoče prisila s pomočjo države da ljudem vsilite projekt, ki ga nočejo!

Zato smo že ob pričetku svojega delovanja oblikovali svojo okoljsko politiko, katere bistvo lahko strnemo v nekaj osnovnih točk:

  • električno energijo proizvajati z minimalnimi vplivi na okolje,

         - strojnica in sp. akumulacijski bazen sta v območju Nature 2000, na področju naravne vrednote

           Meander pri Fali in EPO Kobansko (ekološko pomembno območje)

         - zgorja akumulacija in deponije v EPO Kobansko

         - daljnovod poteka delno tudi po Naturi 2000 potem skozi varovalen gozd nad predvideno strojnico in

           EPO Kobansko, čez varovalno območje vodozbirnega območja Rošpoh in čez širši zeleni pas mesta Maribor--

         - mislim da je na področju energetike za NEK in TEŠ to največji poseg v dosedaj precej neokrnjeno okolje

  • spoštovati vse zakonske norme in priporočila,

         - pri pripravi projekta se med drugim ni spoštovala Aarhuška konvencija

  • uvajati najboljše tehnologije, ki so na voljo, da so vplivi na okolico čim manjši,

         - kot neprimerna je bila ocenjena varianta kabliranja

  • spodbujati razvoj obnovljivih virov električne energije,

        - ČHE Kozjak ni obnovljiv vir ker jo je treba polniti in za to potrebujemo ogromno energije tudi tiste iz NEK in TEŠ

  • doseči partnerski odnos z lokalnimi skupnostmi in skupaj reševati okoljske probleme in načrtovati trajnostni razvoj proizvodnje električne energije,

        - partnerski odnos ste dosegli z lokalnimi veljaki in dobičkarji,

          ne pa z ljudmi, ki bodo zaradi tega doživljensko oškodovani

  • doseči trajnostno obratovanje in razvoj energetskih zmogljivosti.

       - tukaj ste pozabili napisati profit (oz pohlep), kar je v primeru ČHE Kozjak primarni cilj ne glede na posledice

 

Torej tole pisanje na vaši spletni strani o Ljubezni do okolja in ljudi so navadne floskule, ki jim mogoče verjamejo le še otroci v vrtcih.

Narejenih je bilo precej dragih študij ki predvsem kažejo na to, da jih plača investitor!

Zakaj država sploh sprejema razne prepise in zakone , ki naj bi ščitili naravo, če se potem tega ne drži! Pride nekdo poln denarja in lahko počne kar hoče!

Tudi okoljsko poročilo ni izjema:

OKOLJSKO POROČILO ZA DPN ZA ČRPALNO HIDROELEKTRARNO NA DRAVI IN DALJNOVODNO POVEZAVO ČHE-RTP MARIBOR – DOPOLNITEV PO JR

ki ga je izdelal:

VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o,

Kjer se posamezne postavke vrednotijo po naslednji lestvici:

A – ni vpliva/pozitiven vpliv

B – nebistven vpliv

C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi dodatnih omilitvenih ukrepov)

D – bistven vpliv

E – uničujoč vpliv

X – ugotavljanje vpliva ni možno.

Nikjer ne najdemo višje stopnje od  C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi dodatnih omilitvenih ukrepov).

Kar po mojem laičnem mnenju pomeni, da se vsak projekt pri nas, da izvesti če le ima investitor dovolj denarja in v bolj zahtevnem projektu izdelovalec študije zapiše malo več tki. » omilitvenih ukrepov«!

In še ena cvetka v tem poročilu na zadnji strani v nogi dokumenta najdemo zapis:

Poročilo o vplivih na okolje za                                                                                              Projekt št. 2646/04

DV 2x110 kV Beričevo – Trbovlje                                                                                          Mapa 3

Ki pomeni da je večji del balasta (ki zamegljuje študijo in jo dela nerazumljivo), bil skopiran iz nekega drugega projekta!

 

Seveda je to samo mnenje oz. razmišljanje obremenjenega  posameznika, ki bo pač ob tem predvidenem projektu potegnil krajšo!

 

Vinar

 


 
Print

 

Ena izmed končnih posledic izgradnje daljnovoda ob vaši hiši je lahko tudi takšna!


Dogose1

Mislim da, komentar ni potreben!

Pa vseeno, za to bo kriv DEM - Dravske elektrarne Maribor

seveda za povezavo ČHE Kozjak - RTP Maribor

(in še prijazne besede s spletne strani DEM)


Skrb za trajnostni razvoj v sozvočju z naravo

Skrb za trajnostni razvoj je skrb za kakovost življenja sedanjih in prihodnjih generacij.
Prav je, da smo blizu naravi, ki nam omogoča obstoj in blizu ljudem s katerimi sobivamo.

Vinar

 
Print

Pogled na daljnovod 2 x 400 KV blizu hiše, oziroma v mininimalnih "zakonskih mejah" najmanj 45 m od osi trase daljnovoda!

DSC02758

Odaljenost 45 m od osi trase daljnovoda ne pomeni, da ste  toliko oddaljeni tudi od vodov!

DSC02782DSC02753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta razdalja je vsekakor premajhna, čeprav strokovnjaki zatrjujejo s svojimi študijami, ki jih seveda plača investitor DEM, da je na tej razdalji sevanje v zakonskih mejah in da je življenje na takšni razdalji popolnoma varno. Koliko teh strokovnjakov in politikov, predvsem slednjih je že videlo takšen daljnovod od blizu, kaj šele da bi živeli ali želeli živeti ob njem. Projektanti pa zvito ("hinavsko") speljejo traso v tako menovanih minimalnih zakonskih mejah mimo hiš, da prebivalci niso opravičeni do odškodnin. Ljudje seveda živijo ob daljnovodih, ampak ne zato, ker bi jim bilo to všeč, temveč zato ker jih je v to nekdo prisilil (država in energetski lobiji).  Odškodnine ne dobijo lastnih sredstev za preselitev pa večina nima in jim ne preostane drugega kot, da životarijo ob teh vodih in upajo, da ne zbolijo ali postanejo živčne razvaline. Tudi občinam je vseeno za te ljudi, glavno da v občinsko blagajno priteče denar od koncesij ali tudi prikritih podkupnin s katerimi lahko potem gradijo razne mega projekte, ki so včasih sami sebi namen.

Torej država in energetski lobiji služijo mastne dobičke na plečih nekaj revežev, ki morajo vse to prenašati. Mislim, da bi bil že čas , da se temu upremo in rečemo, da se tako ne gremo več. Če hočejo služit na naš račun, naj to tudi pošteno plačajo drugače se temu reče "kraja" premoženja in zdravja in to podprta s strani države!

Minimalna razdalja , ki je še pogojno sprejemljiva bi morala biti 200 m od osi, kar postaja tudi v Evropi standard predvsem pri novogradnjah, naša država in lobiji pa seveda na to uho nočejo slišati, ker bi bila gradnja potem "predraga"!

Zato bi morali tisti, ki spadamo v projektu ČHE Kozjak (oziroma črpalne hidroelektrarne na Dravi) v tako menovano "prizadeto javnost" odločno reči ne temu projektu!

Še več teh "bližnjih srečanj" z daljnovodom si lahko ogledate v galeriji fotografij, ali pa v živo na trasi daljnovoda RTP Maribor - Kainachtal!

Vinar

 
<< Začetek < Nazaj 1 2 3 Naprej > Konec >>

Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook