ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Kronologija - dokumenti Odgovori Evropske Komisije - direktorata za okolje
Odgovori Evropske Komisije - direktorata za okolje Print

Odgovori na naše dopise Evropski komisiji -  generalnemu direktoratu za okolje:

(odgovori so skenogrami orig. dokumentov in so v angleščini)

 1. Odgovor z dne 19.08.2008

2. Odgovor z dne 29.09.2008

 

Iz katerih je razvidno da "daljnovodi moči nad 220 kv in dolžine več kot 15 km" podležejo posebni presoji v pliva na okolje, kot je razvidno iz naslednjih direktiv EU:

 

Direktiva Sveta z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (85/337/EGS)

in prva dopolnitev:

Direktiva Sveta 97/11/ES z dne 3. marca 1997 o spremembi Direktive 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

ter drugo dopolnitev:

Direktiva 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč

Poleg tega še direktivi o pticah in  habitatih!

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook