ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Kronologija - dokumenti Dopis MOPu recenzenti 19.12.2008
Dopis MOPu recenzenti 19.12.2008 Print

Civilna iniciativa Kozjak

Ivo Tratnik

Srednje 11d

2354 BRESTERNICA

 

Civilna iniciativa Dragučova

Bojan Protner

Dragučova 65

2231 PERNICA

 

Datum: 19.12.2008

 

RS Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za prostor

Ga. Metka Černelč

 

ZADEVA: Obvestilo o oddaji naročila Recenzija dodatnih strokovnih podlag za ČHE na Dravi in daljnovodno povezavo čez Kozjak do RTP Maribor

 

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za prejeto obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika za izdelavo recenzij dodatnih študij:

  • Možnosti izvedbe različnih vrst povezav črpalne hidroelektrarne Kozjak v Slovensko elektroenergetsko prenosno omrežje (revidirani do 15.11.2008) Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektroniko, Laboratorij za energetiko Maribor;
  • Možnosti in vplivi 400 kV povezave ČHE Kozjak z obstoječim EE prenosnim omrežjem v kabelski izvedbi, Elektroinštitut M. Vidmar, Ljubljana.

 

Vendar istočasno razočarani ugotavljamo, da izbira ni skladna z zahtevami CI Kozjak in Dragučova izraženimi na sestanku v prostorih MOP dne 17.9.2008, da recenzijo študij opravijo tuje inštitucije z najširšimi referencami s področja visokonapetostnih električnih vodnikov (naslove teh inštitucij smo vam na osnovi vaše zahteve posredovali). Na sestanku dne 17.9.2008 je bilo s strani CI izraženo stališče, da upravičeno dvomimo v objektivnost in nepristranskost slovenske strokovne javnosti v zvezi s pripravo študij potrebnih za izvedbo postopka in sprejem DPN ČHE Kozjak. Dvom smo utemeljili z velikim številom pripomb podanih na pripravljene strokovne študije v fazi javne obravnave predloga DPN ČHE Kozjak. Prav tako smo bili razočarani nad zavajajočimi in neresničnimi izjavami posameznih slovenskih strokovnjakov in predstavnikov naročnika študij (DEM), podanimi v javni razpravi in za medije javnega obveščanja.

 

Možnost, da recenzijo pripravljenih dodatnih študij opravijo domači strokovnjaki (katerih strokovno znanje in usposobljenost cenimo in vanj ne dvomimo) pa dodatno zavračamo zato, ker so vsi z naše strani osebno pozvani strokovnjaki, zaradi odvisnosti od velikega in finančno izjemno močnega naročnika - investitorja odklonili možnost, da bi strokovno pomagali in sodelovali s CI Kozjak in Dragučova ter nepristransko in objektivno svetovali pri pripravi pripomb in predlogov v postopku sprejemanja DPN ČHE Kozjak.

 

Zato izrecno zahtevamo, da dodatne študije opravi neodvisna tuja inštitucija. Samo s takšnim pristopom bo odpravljen utemeljen dvom v objektivnost in strokovnost pripravljenih študij in samo tako bo podana možnost za nadaljnjo nepristransko obravnavo v zadevi sprejemanja DPN ČHE Kozjak.

 

Recenzije ne more delati nekdo, ki še ni položil 400 kV zemeljskega kabla in nima izkušenj ter ne realiziranih velikih projektov s takšno napetostjo. Teoretično znanje tukaj ne zadošča in ne moremo zaupati takšni inštituciji.

 

Civilna iniciativa zahteva, da se za recenzijo izbere takšen inštitut, ki ima praktične izkušnje kakor tudi teoretično znanje (podlago). Na žalost v Sloveniji še nimamo takšnih inštitucij. Investitor DEM je soglašal z tujim revizorjem (sestanek 17.9.2008)

 

Za Civilno iniciativo Kozjak - Dragučova je vsaka druga možnost nesprejemljiva in neobstoječa osnova za nadaljnje sodelovanje.  

 

 

 

Civilna iniciativa Kozjak - Dragučova

Predsednika : Ivo Tratnik – Bojan Protner

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook