ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Kronologija - dokumenti Izjava o zlorabi instituta CI 25.02.2010
Izjava o zlorabi instituta CI 25.02.2010 Print

Civilna iniciativa KOZJAK                                                                                      

Ivo Tratnik, predsednik

Srednje 11 d

2354 Bresternica

 

Civilna iniciativa DRAGUČOVA

Bojan Protner, predsednik

Dragučova 65

2231 Pernica

 

Civilna iniciativa POČEHOVA

Ivan Anderlič

Počehovska ul. 19

2000 Maribor

  

Spoštovani!

 

 Datum: 25. Februar 2010

 

Zadeva: Zloraba instituta Civilna iniciativa

 

Izjava za javnost!

Civilne iniciative Kozjak, Dragučova in Pesnica združene v Ekološkem društvu Kozjak Dragučova zavzemamo stališče do ustanovitve Civilne iniciative za čHE Kozjak.

Kdor koli jo že ustanavlja zlorablja institut civilne iniciative z namenom diskreditirati obstoječe Civilne iniciative. Zdi se, kakor da investitor iz golega obupa posega po znanem scenariju – diskreditirati in vzeti legitimnost in s tem dajati videz, kakor da v okolju v katerega se želi umestiti ČHE Kozjak ni vse tako, kakor želijo to predstaviti obstoječi predstavniki CI. Vsekakor pa želijo vnesti zmedo.

Poudarjamo, da so bile CI vedno za strokovni dialog in da do ustanovitve CI ne bi nikoli prišlo, če bi investitor kot predlagatelj posega v okolje od vsega začetka in ne šele po razgrnitvi, ki je udarila kot strela z jasnega, skrbel za strokoven in s pravnimi pravili usklajen dialog. Tako pa do tega nikoli ni prišlo. Tudi po razgrnitvi, ko je bil dialog še mogoč, na vseh sestankih, ki so bili s predstavniki DEM-a, so predstavniki DEM-a poudarjali pripravljenost na strokoven dialog, vendar dalje, kakor od pripravljenosti na dialog nikoli ni prišlo. Vzeti je treba samo tiste zapise srečanj, ko so pristali na pripravo strokovnih mnenj, vendar po več kakor letu, še nihče od predstavnikov CI ni videl nobene strokovne študije, za katero so se predstavniki DEM-a zavezali.

Da smo pripravljeni na strokoven dialog priča gradivo, ki smo ga v CI pripravili in kar nekaj krat izročili predstavnikom DEM-a, tudi g. mag. Pozebu.

Kot investitor so DEM stranka v postopku s prednostjo, ki pa je niso znale izkoristiti. Kot ustanovitelji CI za čHE Kozjak nastopajo delavci DEM-a, kar že samo po sebi kaže na zlorabo instituta s strani investitorja, saj po vsej verjetnosti od svojih delavcev zahteva, da se vključujejo v CI.

Delavci DEM-a, so imeli priložnost dokazati, da so sposobni za dialog, na enem od organiziranih srečanj CI, vendar se je takrat pokazalo, da so sposobni samo za monolog. Investitor DEM je imel že doslej možnost, da se drži treh načel h katerim se je država RS prostovoljno zavezala z ratifikacijo Aarhuške konvencije in to k načelom pravilnosti, resničnosti in iskrenosti – se pravi, da delujejo skladno s pravnimi normami, da je njihovo delovanje usklajeno z dosegljivim znanjem in da so akterji prepričani v pravilnost in upravičenost svojega delovanja, torej delujejo etično.

Nič od tega se v vsem obstoju CI ni zgodilo, sedaj pa sami prihajajo s CI in glede na izkušnje z ustanovitelji CI lahko zaključimo, da bo najverjetneje kljub zagotavljanju "širitve strokovnega dialoga" bolj šlo za monolog.

Še enkrat pa poudarjamo, da obstoječe CI niso nikoli bile proti ČHE Kozjak, bile so samo proti načinu izvedbe povezave do RTP Maribor ob dejstvu, da so in obstajajo možnosti, ki so tudi strokovno utemeljene.

Kakor je šlo pri načrtovanju za zlorabo vseh treh načel – pravilnosti, resničnosti in iskrenosti, gre sedaj za zlorabo instituta civilne iniciative.

 

S spoštovanjem vas lepo pozdravljamo!

 

 

 

 

Civilna iniciativa Kozjak

Civilna iniciativa Dragučova

Civilna iniciativa Počehova

 

Ivo Tratnik

Bojan Protner

Ivo Anderlič

 tratnik_podpis

 protner_podpis

 za_anderlic_podpis

 

 

 

Priloga: pristopna izjava k CI za Kozjak (vir: HSE)

ci_za_che

 

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook