ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Kronologija - dokumenti Dopis županu MOM 25.08.2009
Dopis županu MOM 25.08.2009 Print

Spoštovani Župan Mestne občine Maribor g. Franc Kangler

V mesecu maju 2008 smo bili v zadnji fazi sprejemanja dopolnjenega državnega prostorskega načrta seznanjeni z zahtevo investitorja DEM, da preko Kozjaka in dela Slovenskih Goric zgradi 400 kV daljnovod ČHE Kozjak – RTP Maribor. Takrat smo z združenimi močmi argumentirano povedali vsem pristojnim, da trase 400 kV daljnovoda v našem okolju ne bomo sprejeli in naj investitor gradnje poišče drugačno za okolje manj obremenjujočo in sprejemljivejšo tehnično rešitev s kabliranjem daljnovoda po južni trasi. Po javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka DPN ČHE Kozjak je bilo podanih toliko pripomb , da investitor DEM skupaj z ministrstvom zaradi strokovne zahtevnosti podanih pripomb   v zakonitem roku ni bil sposoben zavzeti stališč v zvezi s podanim pripombami. Teh stališča nam kot prizadeti javnosti do danes niso posredovana, čeprav je zakonsko določen rok zamujem že za več kot 12 .mesecev.

Na osnovi podanih pripomb in zahtev CI, utemeljenimi z zahtevami in smernicami MOM (kabliranje daljnovoda po južni trasi ali v strugi reke Drave) in sklepi Občinskega sveta Občine Pesnica, podanimi v postopku sprejemanja DPN ČHE Kozjak je MOP od investitorja DEM zahtevalo izdelavo strokovnih podlag o možnostih kabliranja na južni trasi v primerjavi s severno traso in študij o vplivih na okolje za kabelsko izvedbo povezave. Študije še do danes niso izdelane in tako nas organi RS skupaj z investitorjem z zavlačevanjem postopkov taktično utrujajo z namenom, da naša odločenost ubraniti dragoceno in izjemno bogato okolje pred brezobzirnimi in uničujočimi posegi investitorja DEM upade. Vsi postopki sprejemanja DPN so po našem mnenju potekali nezakonito in v nasprotju z določili Ustave RS, Arhuške konvencije, temeljne listine ZN o človekovih pravicah ter cilji prostorskega načrtovanja navedenimi v 3. členu Zakona RS o prostorskem načrtovanju.

V vmesnem času je ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo soglasje k Strategijo razvoja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije - načrt razvoja prenosnega omrežja v RS. Po pregledu vsebine Načrta razvoja prenosnega omrežja v RS za obdobje 2009 – 2018 smo ugotovili da je v načrt vnesena tudi 400 kV daljnovodna povezava ČHE Kozjak – Hrenca.

Kot je razvidno pristojni organi RS v sklopu MOP in MG v popolni slogi z investitorjem DEM postopek sprejemanja DPN ČHE Kozjak z daljnovodno povezavo čez Kozjak , Srednje, Bresternico , Kamnico, Počehovo, Pekel, Dragučovo, Vodole do Hrence (daljnovod Maribor- Kainachtal ) trmasto peljejo po isti poti kot so začeli. Soočeni smo s popolno ignoranco in žaljivim odnosom MOP do CI Kozjak in Dragučova , do prizadetih ljudi na Kozjaku in v Slovenskih Goricah in 10.000 podpisnikov peticije proti gradnji daljnovoda . Na zadnji dopis CI  poslan dne 6.6. 2009 , v katerem smo zahtevali vpogled v pripravljene študije kabliranja še do danes nismo prejeli odgovora niti vljudnostenga dopisa s katerim bi nas MOP obvestil, da so dopis prejeli, a nanj ne bodo odgovarjali. Ob razgrnitvi osnutka DPN ČHE Kozjak smo združenih moči takrat z odločnostjo in argumenti uspeli preprečiti sprejem DPN ČHE Kozjak. Zato vas kot župana Mestne občine Maribor(MOM) prosimo, da od investitorja DEM kot tudi od pristojnih ministrstev RS zahtevate spoštovanje temeljnih načel prostorskega načrtovanja zapisanih v 3. členu Zakona o prostorskem načrtovanju RS in zahtev ter smernic podanih s strani MOM v samem začetku postopku sprejemanja DPN ČHE na Dravi. Za vašo pomoč in zavzemanje se vnaprej iskreno zahvaljujemo. Za podrobnejše informacije o dogajanju in postopkih se lahko obrnete na predsednika CI Kozjak Iva Tratnika (tel. 041-349-650).  


Predsednik CI Kozjak        Predsednik CI Dragučova   Predsednik CI Počehova

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook