ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Kronologija - dokumenti Dopis vladi RS 26.08.2009
Dopis vladi RS 26.08.2009 Print

Civilna iniciativa KOZJAK                                                                                      

Ivo Tratnik, predsednik

Srednje 11 d

2354 Bresternica

Civilna iniciativa DRAGUČOVA

Bojan Protner, predsednik

Dragučova 65

2231 Pernica

 

 

Vlada Republike Slovenije

Predsednik vlade G. Borut Pahor

Gregorčičeva cesta 20,25

1000 Ljubljana

 

Datum: 26.8.2009

 

Zadeva: ČHE na Dravi – priprava in sprejemanje državnega prostorskega načrta, prošnja za posredovanje

 

 Spoštovani g. Borut Pahor, predsednik vlade RS

 

Prebivalci krajev ob načrtovani trasi daljnovoda 2 x 400Kv ČHE Kozjak – Hrenca smo konec meseca maja 2008 presenečeni in zgroženi ugotovili, da v na pol tajnih postopkih investitor DEM, ob podpori organov oblasti RS, načrtuje izvedbo investicije, ki bo trajno in uničujoče vplivala na naše bivalno in delovno okolje. Uničena bodo delovna mesta v kmetijski proizvodnji in z njo povezane turistične dejavnosti na kmetih. Nam in generacijam naših potomcev se pod krinko pravne države s sklicevanjem na lažnivo spoštovanje veljavne prostorske zakonodaje na hinavski in avtoritaren način   rušijo temeljne možnosti preživetja in trajnostnega razvoja v s predvideno gradnjo daljnovoda prizadetem okolju. Izvedba projekta po pripravljenih projektih investitorja DEM pomeni konec kulturne krajine ob trasi daljnovoda. Ves trud generacij naših prednikov, ki so v skladu z naravnimi danostmi prostora z lastnim delom ustvarili okolje, da danes omogoča primeren življenjski standard številnim družinam, bo šel v nič. Prepričani smo, da ob upoštevanju najnovejših tehnoloških dosežkov na področju prenosa električne energije ter ob resničnem spoštovanju temeljnih določil prostorskega načrtovanja zapisanih v 3. Členu Zakona RS o prostorskem načrtovanju obstaja možnost uresničitve načrtovanega projekta na način, ki pomeni popolno ohranitev okolja Kozjaka in dela Slovenskih Goric. V dosedanjem vodenju postopka sprejemanja državnega prostorskega načrta ČHE na Dravi smo kot državljani RS in prizadeta javnost bili deležni podcenjujočega ravnanja s strani investitorja kot pristojnih ministrstev. To ravnanje potrjuje tudi odnos Ministrstva za okolje in prostor, ki na naše dopise ne odgovarja niti z vljudnostnimi odgovori ampak se zavija v molk. Za to vam v vednost dostavljamo dopis CI Kozjak in Dragučova z dne 3.6.2009 v zadevi: ČHE na Dravi – priprava in sprejemanje prostorskega načrta naslovljenega na Ministrstvo za okolje in prostor RS. Ker do danes na ta dopis nismo prejeli nobenega odgovora, vas prosimo da kot predsednik vlade RS zahtevate korektno obravnavo s strani CI poslanih dopisov in s tem zagotovite s strani pristojnih ministrstev minimalno stopnjo izkazovanja spoštovanja do CI Kozjak in CI Dragučova ter 10.000 podpisnikov peticije proti gradnji daljnovoda čez Kozjak in Slovenske Gorice. Zato vam v dvomu v korektnost obravnave naših dopisov obenem v vednost pošiljamo še dopis CI Kozjak in CI Dragučova naslovljen na Ministrstvo za gospodarstvo RS z dne 27.8.2009 v zadevi: Protest k izdaji soglasja k strategiji razvoja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije .Varovanje človekovih pravic ter ohranitev in varovanja okolja je temeljni javni interes vsake okoljsko osveščene moderne družbe. Zaradi zaščite tega javnega interesa smo v korist vseh državljanov RS odločeni uporabiti vsa pravna in v primeru nuje tudi nepravna sredstva na vseh možnih nivojih delovanja. Prosimo vas, da nas kot Predsednik vlade RS v prizadevanjih za ohranitev okolja Kozjaka in dela Slovenskih Goric s sklepi vlade podprete in z vašimi odločitvami in posredovanjem prispevate k zavarovanju dragocenega naravnega, bivalnega in delovnega okolja Kozjaka in dela Slovenskih Goric na obrobju Maribora..

S spoštovanjem vas pozdravljamo.

 

Civilna iniciativa Kozjak                                                            Civilna iniciativa Dragučova

Ivo Tratnik                                                                                 Bojan Protner

predsednik                                                                                  predsednik  

 

 

Priloga:

- dopis CI Kozjak in Dragučova z dne 3.6.2009 naslovljen na g. ministra Karla Erjavca, MOP

- dopis CI Kozjak in Dragučova z dne 27.8.2009 naslovljen na g. ministra dr. Mateja Lahovnika ,MG

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook