ja_mageia

Pasica
Domov EDKD
O EDKD Print

»Evolucija nam je pokazala, da nič ne ostane nespremenjeno... In če sta nekoč potek evolucije narekovala veter in sonce, je bližnja prihodnost tega planeta v mislih in dejanjih človeka. Uravnoteženost in boj med pohlepom, sočutjem, strahom in razumom bosta odslej odločala o usodi vsega živega na zemlji.«

(Charles Lynn Bragg)


Za uresničevanje skupnih ciljev pri razvijanju in varovanju okolja na področju Kozjaka, Kamnice, Rošpoha, Počehove, Pekla, Hrence in Dragučove, je ustanovljeno:

 

- naziv/ime društva: Ekološko Društvo Kozjak – Dragučova (skrajšano EDKD)
- sedež društva: Rošpoh - del 025 c, pošta 2000 Maribor
- telefon: +386 31 621158
- fax: +386 2 2502473
- elektronska pošta: E-mail naslov je zavarovan pred neželeno pošto. Če ga hočete videti morate imeti omogočen JavaScript.
- spletni naslov: http://www.edkd.si
- davčna številka: 46381279
- davčni zavezanec: NE
- matična številka: 4016157
- številka TRR: 045150001641360 pri Novi Kreditni Banki Maribor

 

Namen in cilji društva:

 • sodelovanje pri spodbujanju in usmerjanju takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti,
 • sodelovanju pri aktivnostih za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja,
 • sodelovanje pri ohranjanju in izboljševanju kakovosti okolja,
 • policentrični, sonaravni in trajnostno uravnoteženi razvoj okolja,
 • varstvo okolja na vseh področjih življenja, zavzemanje za ekološko usmerjeno gospodarsko politiko in
 • utrjevanje ekološke zavesti, humanizem, spoštovanje različnosti.

 Naloge društva:

 • varstvo okolja in zaščita zdravja,
 • sodelovanje pri obravnavah prostorskih in urbanističnih programov, načrtov, projektov za ureditev in izgradnjo posameznih območij, krajev in življenjskih okolij,
 • dajanje pobud in predlogov za izboljšanje materialnih, organizacijskih in drugih pogojev za pospešen razvoj varstva okolja,
 •  spodbujanje prebivalcev, da se vključijo v ekološka gibanja, aktivno sodelovanje pri reševanju okoljskih problemov v regiji (črna odlagališča, pitna voda, sevanje,...),
 • priprava in izvedba ekoloških akcij, okoljskih presoj in analiz vplivov na okolje,
 •  raziskovalno - razvojne storitve svetovanja s področja ekologije in strokovni nadzor,
 • spodbujanje ekološkega kmetovanja in popis okoljskih problemov,
 • organizacija ekološko raziskovalnih taborov za domačo in tujo mladino,
 • pridobivanje znanj za obvladovanje ekoloških problemov,
 •  izdajanje vzgojne, strokovne in druge okoljske literature, promocijskega in informativnega gradiva,
 • pridobivanje finančnih in materialnih sredstev za izvajanje dejavnosti društva s pridobitno gospodarsko dejavnostjo, ki je povezana z nameni in nalogami društva; pridobitna dejavnost se lahko opravlja neposredno pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, lahko pa je opravljanje pridobitne dejavnosti neposredno poverjeno drugim osebam na temelju zakupne, najemne ali sorodne pogodbe,
 • sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami, društvi, gibanji in zvezami.

 

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook