ja_mageia

Pasica
Domov
Okoljsko pravo Print

Ureditev okoljskega prava v Sloveniji ima izhodišče v Ustavi RS in številnih mednarodnih pogodbah (Aarhuška konvencija, Kjotski sporazum, ipd.), temeljni predpisi pa so predvsem Zakon o varstvu okolja (ZVO), s področnimi zakoni (Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih, Zakonom o ohranjanju narave, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o graditvi objektov, Zakonom o rudarstvu, Zakonom o zaščiti živali, ipd.) in številnimi podzakonskimi akti.


 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook