ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak
ČHE Kozjak Print

Dravske elektrarne (DEM) v povezavi z državo in energetskim lobijem želijo izsiliti  izgradnjo črpalne hidrocentrale na Kozjaku (ČHE Kozjak) in daljnovodno povezavo z RTP - Maribor. Tako ogromen poseg bi za vedno spremenili podobo krajine in pustil nepopravljive posledice na ljudeh in kvaliteti njihovega življenja, vse to v imenu ekonomije velikega kapitala, ki gre tudi preko trupel če je to v njegovem interesu.

Velika večina prebivalcev tega področja organiziranih v civilnih iniciativah Kozjak, Dragučova in Počehova je že večkrat predlagala alternativne rešitve povezav ČHE na električno omrežje ( kabliranje, obnova južne trase...) ki so manj obremejujoče za ljudi in neokrnjeno okolje, vendar so bile vse zaradi kvazi ekonomskih ali "ignorance državnih institucij" ali karšnikoli drugih nerazumljivih razlogov zavrnjene!

 

Zaradi občutka o velikosti posega navajamo nekaj osnovnih tehničnih podatkov o ČHE Kozjak in povezavah:

  • Akumulacijski bazen na Kolarjevem vrhu s prostornino za 3 milijone m3 vode in površino okrog 20 ha.
  • Tlačni cevovod dolžine 2400m od Drave do zajetja s premerom 4 m večinoma vkopan.
  • Strojnica pri Šturmu z dvema reverzibilnima turbinama in generatorjema 2 x 220 MW. Celoten objekt bo segal do globine 80 m
  • Daljnovodna povezava ČHE Kozjak - RTP Maribor 2 x 400 KV z dolžino 21 km in širino koridorja najmanj 80 m. Spada me najmočnejše in seveda s tem med najbolj škodljive daljnovode v Sloveniji.

Uničeno bi bilo zaledje Kamnice, kakor tudi celotna zahodna mestna veduta Maribora, ki bi bila vidna iz celega mesta in širše okolice.

Novi izgled zaledja Kamnice!!!


Slika predvidene umeščenosti objektov ČHE Kozjak in"optimizirane trase" v prostor!

 


 

Primerjava stare in optimizirane trase daljnovoda!

 


Zanimivo da trase na najbolj poseljenem delu, kjer bi rešili največ problemov niso optimizirali oziroma je niso želeli optimizirati!

 

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook