ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Novosti - dokumenti Vprašanja županskim kandidatom MOM - februar 2013
Print

Vprašanje za županske kandidate MOM (mestne občine Maribor) za volitve 2013

 

DEM (Dravske elektrarne Maribor) in država, sta  kljub močnemu nasprotovanju in neupoštevanju javnosti z uredbo (DPN)  umestila ČHE Kozjak in daljnovodno povezavo (2 x400 KV) v prostor.

V postopku je bila kršena Aarhuška konvencija o dovolj zgodnji  participaciji prizadete javnosti.  Lastnike zemlijšč in prizadeto javnost so postavili pred izvršeno dejstvo,  ko je bil projekt praktično končan in ni bilo možno več tvorno vplivati na sam projekt. Po pritisku Civilnih inciativ so sicer izvedli takoimenovano "optimizacijo trase daljnovoda",  ki pa na najbolj poseljen del trase ni vplivala.

Projekt bo trajno degradiral Kozjak, Kamnico, Rošpoh in Počehovo vse tja do Pernice (torej eno najlepših zaledij mesta Maribor), kjer naj bi se daljnovod priključil na obstoječi daljnovod Maribor– Kainachtal in s tem na soinvestitorje iz Avstrije. 

Investitor namerava lastnikom odvzeti nepremičnine s spremembo namembnosti (npr iz 1. območja v 2. območje, kar pomeni, da stanovanjska hiša postane lopa oz gospodarski objekt in se ne sme uporabljati za bivanje, lastniki pa se morajo proti svoji volji izseliti), s prisilnimi služnostmi in razlastitvami, kar pa je popolnoma v nasprotju z Aarhuško konvencijo, ki jo je Slovenija ratificirala v letu 2006, a je žal še ni implementirala v zakonodajo, kot bi jo morala.

Zavedati se je treba, da bo okrog 100 družinam uničen življenski prostor, njihov dosedanj mir in spokojnost v lepem naravnem okolju. Vse nepremičnine v bližini tega ogromnega tujka (stvora) v okolju bodo v trenutku izgubile vrednost, ki je nihče ne namerava povrniti.

DEM med argumenti o nujnosti tega projekta navaja tudi zagon gospodarstva in s tem nova delovna mesta v bistvu je to čista demagogija. Zgodilo se bo podobno kot pri gradnji TEŠ-a 6, kjer so glavni dobiček pobrali tujci za nas so ostale le drobtinice, pa še te so se razgubile po raznih koruptivnih kanalih.

Na ramenih nekaj 100 ljudi, ki bodo nosili največje posledice tega projekta bi naj reševali Slovenijo!

Kaj boste naredili kot županja ali župan, da boste zaščitili tako okolje v tem predelu, kot ljudi pred uničenjem, razvrednotenjem njihovih domov, lastnine in seveda tudi njihovega zdravja?

(Upamo da ne boste pokleknili pred gospodom "Kapitalom", tako kot so naredili vsi dosedaj ne glede na prizadete ljudi!)

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook