ja_mageia

Pasica
Domov EDKD Dokumenti Vabilo na 4. Občni zbor 15.02.2013
Print

V A B I L O

Spoštovani člani Ekološkega društva Kozjak Dragučova, spoštovana prizadeta in zainteresirana javnost!
Vljudno Vas vabimo na 4. redni letni volilni zbor Ekološkega društva Kozjak – Dragučova, ki bo

v petek, 15. februarja 2013 ob 19.00 uri,
v Domu krajanov Bresternica, Cesta na Gaj 2.

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda občnega zbora.

3. Poročilo o aktivnosti EDKD za leto 2012.

4. Finančno poročilo društva EDKD za leto 2012

5. Razlaga odločbe evropskega sodišča v primeru Jožefa Križana iz Slovaške.

6. Komentarji na priporočilo Ministrstva za infrastrukturo in prostor (Usmeritve za pripravo
    procesnega načrta vključevanje javnosti v postopek izdelave državnih prostorskih načrtov za
    daljnovode in plinovode), ki so jih pripravili šele sedaj, sedem let prepozno!!

7. Zakaj se DEM-u tako mudi s pridobivanjem soglasij za zajetje in traso daljnovoda?
    a. soglasja bi naj pričeli zbirati že v mesecu februarju 2013!!!! 
    b. kako odreagirati, ko bo pričel investitor vzpostavljati stik z lastnikom nepremičnine.

8. Program aktivnosti za leto 2013.

9. Plačilo članarine za leto 2013.

10. Predlogi, pobude in vprašanja.

Vsak lastnik je odgovoren za svoje premično in nepremično premoženje. To je temeljno načelo naše ustave in kdor pravi, da tega ne pozna, ne more s svojim nepoznavanjem opravičiti svoje pasivnosti, niti dopustiti protipravnega ravnanja s strani kakršnega koli "interesa".

V pričakovanju vaše udeležbe vas prijazno pozdravljamo!

Ivo Tratnik
Predsednik UO-EDKD

Original vabilo!

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook