ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Novosti - dokumenti Pismo vladi RS - 5. marec 2012
Print

Pismo vladi in predsedniku Republike Slovenije - 5. marec 2012


ČHE Kozjak - Ne rešujte stiske s povzročanjem nove stiske!

Spoštovani gospod predsednik vlade, predsednik države, predsednik državnega zbora, spoštovana gospa ministrica in ministri Republike Slovenije!


Pred dvema letoma smo na območju Kozjaka in Dragučove oblikovali Ekološko društvo Kozjak Dragučova, ki je nastalo na temelju treh civilnih iniciativ Kozjak, Dragučova in Počehova. Te civilne iniciative so nastale zaradi nasprotovanju načrtovanih megalomanskih gradbenih posegov Dravskih elektrarn v prostoru Kozjaka in Slovenskih Goric od Fale v Dravski dolini do Dragučove v Pesniški dolini.  Vztrajno smo opozarjali na neustreznost umestitve, katera je v prvi vrsti usklajena z željami  investitorja, ob tem pa so bila zanemarjena temeljna določila prostorskega načrtovanja zapisana v slovenski področni zakonodaji. Posebej  smo opozarjali na nepravilnost vodenja postopkov, kakor jih predvideva naša Ustava in področna zakonodaja ter na nespoštovanje sprejetih  mednarodnih zavez Republike Slovenije, kjer je gotovo najbolj merodajna Aarhuška konvencija.

Pozdravljamo odločitev državnega zbora RS o zmanjševanju števila ministrstev v RS. Ob tem pričakujemo, da bo delitev pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor med Ministrstvo za infrastrukturo RS  in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS vnesla bolj pozitiven in bolj odgovoren  odnos do okolja in prostora  ter dosledno spoštovanje Ustave RS, področne zakonodaje ter v RS veljavnih mednarodnih konvencij.  Ob tem v delovanju pristojnih ministrstev pričakujemo več posluha ter spoštovanja stališč prizadete in zainteresirane javnosti. Upamo, da bo nova delitev pristojnosti urejanja prostora in varstva okolja prispevek k boljšem varovanju okolja in naravnih danosti v prostoru ter k  temeljito premišljenem umeščanju objektov v prostor, skladno s pravnimi standardi in načeli sorazmernosti utemeljeno na odločanju po načelu de iure imperii, ki zagotavlja enakost obravnave udeleženih subjektov.

Velikokrat smo opozarjali na neustreznost umestitve, posebej pa smo opozarjali na nepravilnost vodenja postopkov, kakor jih predvideva naša Ustava in področna zakonodaja skupaj z mednarodnimi zavezami, kjer je gotovo na prvem mestu Aarhuška konvencija.

Zato apeliramo na vas vse, da na svojih področjih, še posebej pa pri sprejemanju Nacionalnega Energetskega Programa (v nadaljevanju NEP) poskrbite za implementacijo te konvencije v vse zakone in tudi pravilnike, kajti do od leta 2006, ko je bila Aarhuška konvencija ratificirana s strani naše države, žal to ni bilo storjeno, čeprav je to obveza.

Zaradi te neusklajenosti, lahko podjetja, ki tudi z nepravilno vodenimi postopki dosežejo od vlade potrjeno uredbo o Državnem Lokacijskem Načrtu, z razlastitvami neupravičeno in načrtno uničujejo družine, njihovo lastnino in seveda okolje.

Dokaz: http://www.kgzs.si/gv/pravo/pravno-svetovanje/razlastitev.aspx (dne 23.2.2012).

Sami se obvezujemo, da bomo budno pazili na vse dogajanje in kakor doslej obveščali domače in mednarodne institucije, kakor tudi Vas, o posegih, ki ne bodo skladni z omenjenimi sprejetimi pravili pravne države.


Originalno besedilo pisma! 


 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook