ja_mageia

Pasica
Domov EDKD Dokumenti Vabilo na 3. občni zbor - 16.02.2012
Print

Civilna iniciativa KOZJAK

Civilna iniciativa  DRAGUČOVA

Civilna iniciativa  POČEHOVA

E D K D

V A B I L O

Spoštovani člani Ekološkega društva Kozjak Dragučova!

Vljudno Vas vabimo na 3. redni letni volilni zbor Ekološkega društva Kozjak – Dragučova

v četrtek, 16. februarja 2012 ob 19.00 uri,

v Domu krajanov Bresternica, Cesta na Gaj 2.

Predlog  dnevnega reda:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
  2. Obravnava in potrditev dnevnega reda občnega zbora
  3. Poročilo o aktivnosti EDKD za leto 2011
  4. Finančno poročilo društva EDKD za leto 2011
  5. Volitve Upravnega odbora in organov društva
  6. Program aktivnosti in izbira oz. potrditev izbranega odvetnika, ki zastopa in bo zastopal interese lastnikov zemljišč pod okriljem Ekološkega društva Kozjak-Dragučova kot stranke v postopku
  7. Pridobivanje novih članov za pomoč v društvu
  8. Plačilo članarine za leto 2012
  9. Predlogi, pobude in vprašanja

Vsak lastnik je odgovoren za svoje premično in nepremično premoženje. To je temeljno načelo naše ustave in kdor pravi, da tega ne pozna, ne more s svojim nepoznavanjem opravičiti svoje pasivnosti, niti dopustiti protipravnega ravnanja s strani kakršnega koli "interesa".

Dr. Borut Holcman

Predsednik UO-EDKD

Originalno vabilo!

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook