ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Novosti - dokumenti Dopis lastnikom zemljišč za DPN ČHE Kozjak - 27.04.2011
Print

Predlog  ravnanja lastnikom zemljišč, ki spadajo v projekt za ČHE Kozjak ob obiskih oseb povezanih s pridobivanjem dokumentacije ali ogledom terena!

Spoštovane, spoštovani!

Uredba o državnem prostorskem načrtu je stopila v veljavo. Žal nas kljub vsem našim naporom, niso niti poslušali, še huje, označili so nas kot »interes nekaj posameznikov«! Te informacije so bile Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za gospodarstvo podane enostransko, seveda s strani investitorja in zlobiranih uradnih uslužbencev. Ta uredba investitorju, Dravskim elektrarnam (DEM), omogoča pridobivanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, predvsem soglasja za postavitev objektov kot je strojnica, cevovod, akumulacijsko zajetje in daljnovodno povezavo.

Večina od vas je podpisala izjavo, s katero pooblaščate člane Civilnih iniciativ za zastopanje vaših interesov v zvezi s to problematiko. Vse tiste, ki pa ste dodatno prizadeti z optimizacijo trase (pismeno obveščeni dne 24. in 25.marca 2011) pa naprošamo, da nam pošljete overjeno izjavo, ker vas drugače v našem imenu (Ekološko Društvo Kozjak Dragučova) ne bomo mogli pravno zastopati!

Že ta mesec so prihajali k posameznim izmed Vas nekateri posamezniki, ki so želeli pridobiti določene informacije o Vas ali Vaši lastnini. Kolikor so se telefonsko najavili ali Vas pismeno obvestili o svojih namerah pravočasno (vsaj 14 dni v naprej), so ravnali skladno z zakonodajo, kolikor tega niso storili, Vam svetujemo, da:

  • ­  vsak tak nepooblaščen dostop prijavite na telefonsko številko 113,
  • ­  zahtevate zapisnik o opravljeni intervenciji in
  • ­  fotografirate, kolikor je mogoče, registrske tablice avtomobilov oziroma poskusite pridobiti čim več informacij v zvezi z njimi.

Kolikor so se najavili in povedali namero svojega obiska Vam predlagamo, da jih, v skladu z Vašo overjeno izjavo, preusmerite na osebe, ki ste jih s tem v zvezi pooblastili (g. Ivan Tratnik, 041/349-650) ali to javite tajniku EDKD

(g. Andrej Kos, 031/621-158) ali pišete na E-mail naslov je zavarovan pred neželeno pošto. Če ga hočete videti morate imeti omogočen JavaScript. .

V primeru obiska:

- NE dajajte nobenih ustnih izjav,

- NE podpisujte nobenih soglasij,

- usmerite jih le na pooblaščene osebe!

S spoštovanjem,

Prof. dr. Borut Holcman, predsednik EDKD.

Celoten dopis!

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook