ja_mageia

Pasica
Domov EDKD Dokumenti Javna tribuna o ČHE Kozjak in uredbi za ČHE Kozjak - 07.04.2011
Print

EDKD

CI KOZJAK

CI POČEHOVA

CI DRAGUČOVA

RTV MARIBOR

 

Spoštovani !


Ekološko društvo Kozjak Dragučova, Civilne iniciative in RTV Maribor, Vas vabimo na


Javno tribuno o ČHE Kozjak in Uredbi za ČHE Kozjak, ki bo v četrtek, 7. Aprila 2011, ob 17. uri v prostorih gostišča Anderlič, za Kalvarijo 1 c, Maribor.

Dnevni red:


1. Pozdrav udeležencev.
2. Kronologija priprave Državnega prostorskega načrta za ČHE Kozjak.
3. Uredba za ČHE Kozjak in njene posledice.
4. Predvidena trasa obstoječega daljnovoda od RTP Maribor do avstrijske meje pri Šentilju s komentarjem in delni prikaz poteka predvidene trase čez Kozjak.
5. Razno.

 
S spoštovanjem!


Prof. Dr. Borut Holcman, predsednik UO EDKD

 

Posebej vabljeni:

- Ga. Nataša Matijevič, LDS,
- Ga. Urška Neumüller, LDS – Mladi LDS,
- G. mag. Valter Drozg, Desus Maribor,
- G. mag. Jože Protner, Občinska turistična zveza Maribor,
- Ga. mag. Livijana Borko, predsednica Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
- G. Stojan Auer, član Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
- G. Milan Razdevšek, Zavod za turizem Maribor,
- G. Gregor Jager, Zares – Nova politika,
- G. Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije,

- G. Stojan Skalicky, Mestni arhitekt, MOM,
- G. Vili Eisenhut, Oddelek za komunalo, MOM,
- G. Franc Kangler, župan, MOM,
- G. Tomaž Kancler, podžupan, MOM,
- G. Janez Ujčič, podžupan, MOM,
- G. Milan Mikl, podžupan, MOM,
- Župan občine Pesnica,
- Mestni svet občine Pesnica,
- Župan občine Selnica ob Dravi
- KS Kamnica
- Mestna četrt Ivan Cankar
- G. Igor Selan, ČZP Večer Maribor,
- G. Andrej Okreša, Radio City Maribor,
- Ga. Jana Ujčič, Televizija RTS, Tele 59,
- G. Alojz Cehner, Čebelarsko društvo Kamnica – Bresternica,
- G. Dr. Jure Marn

 

Originalno Vabilo!

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook