ja_mageia

Pasica
Domov EDKD Dokumenti Statut EDKD
Statut EDKD Print

Na osnovi določil Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 106/06) je ustanovni občni zbor

EKOLOŠKEGA DRUŠTVA KOZJAK-DRAGUČOVA

dne 18.11.2009 sprejel naslednji

S T A T U T

EKOLOŠKEGA DRUŠTVA KOZJAK – DRAGUČOVA

EDKD

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Za uresničevanje skupnih ciljev pri razvijanju in varovanju okolja na področju Kozjaka, Kamnice, Rošpoha, Počehove, Pekla, Hrence in Dragučove, se ustanavlja Ekološko Društvo Kozjak - Dragučova – EDKD.

2. člen

Ekološko Društvo Kozjak-Dragučova (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi uresničevanja skupnih ciljev, ali so kako drugače povezani s temi cilji.

3. člen

Ime društva je Ekološko Društvo Kozjak-Dragučova (kratica EDKD). Sedež društva je v Rošpohu 25 c, 2000 Maribor. Društvo ima svoj transakcijski račun in je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Društvo ima svojo štampiljko okrogle oblike, premera 3 cm. V sredini je nad kratico EDKD, v sredini pa je stiliziran divji petelin, v zgornjem polkrogu napis Ekološko Društvo Kozjak – Dragučova, v spodnjem pa kratica EDKD.

grb

Celoten dokument!

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook