ja_mageia

Pasica
Domov EDKD Dokumenti Vabilo na občni zbor EDKD - 03.03.2011 Bresternica
Print

Civilna iniciativa KOZJAK

Civilna iniciativa  DRAGUČOVA

Civilna iniciativa  POČEHOVA

E D K D

Ekološko Društvo Kozjak - Dragučova


Datum: 22.feb-2011

V A B I L O

Spoštovani člani ,  lastniki zemljišč  in zainteresirana javnost!

Vljudno Vas vabimo na 2. redni letni zbor Ekološkega društva Kozjak - Dragučova, ki bo

v četrtek, 03. marca 2011 ob 19.00 uri,

v Domu krajanov Bresternica, Cesta na Gaj 2.

Predlog  dnevnega reda:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora, zapisnikarja in dveh overovatelja zapisnika
  2. Obravnava in potrditev dnevnega reda občnega zbora
  3. Poročilo o aktivnosti EDKD za leto 2010
  4. Finančno poročilo društva EDKD za leto 2010
  5. Obravnava in napotki  sprejema sporne odredbe DPN-ČHE Kozjak na vladi
  6. Program aktivnosti v bran lastnikov zemljišč in izbira odvetnika, ki bo zastopal interese lastnikov zemljišč pod okriljem Ekološkega društva Kozjak-Dragučova kot stranke v postopku
  7. Pridobivanje novih članov za pomoč v društvu
  8. Plačilo članarine za leto 2011
  9.  Predlogi, pobude in vprašanja

Zavedajte se svoje lastnine, svojega okolja, razvoja, zdravja nas in zanamcev

zato ne smemo  d o v o l i t i  kapitalu, da uniči to dragocenost. 

Odločen   N E !!!

Originalno vabilo!

Civilna iniciativa KOZJAK                                                                                       

 

Civilna iniciativa  DRAGUČOVA

 

Civilna iniciativa  POČEHOVA

 

       E D K D

 

Datum: 22.feb-2011

 

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook