ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Novosti - dokumenti Pismo za dr. Potočnika - komisarja za okolje in prostor EU
Print

European Commission

Commissioner for Environment

Mr. Dr. Janez POTOČNIK

B-1049 Brussels

Belgium

Evropska komisija Komisar za okolje in prostor

G. Dr. Janez Potočnik

 

Maribor, 20. februar 2011

 

Spoštovani g. komisar!

V vednost Vam pošiljamo Uredbo (DPN ČHE na Dravi), ki jo je na včerajšnji seji sprejela Vlada RS. Uredba je bila sprejeta kljub nasprotovanjem civilnih iniciativ in tistega dela javnosti, ki je svoj pravni interes izkazala s podpisanimi in notarsko overjenimi izjavami in kljub neskladnosti z domačo zakonodajo ter Aarhuško konvencijo. Na vse to smo nenehno opozarjali, tudi Vas o vseh zadevah nenehno seznanjali. 1. decembra 2010 (priloga: kopija dopisa Ministrstva za gospodarstvo) nas je ministrica za gospodarstvo, mag. Radićeva prosila za termin sestanka pri njej, vendar ga tudi na njen predlog nismo mogli uskladiti zaradi njene zadržanosti, kljub zagotovitvi, da se bomo sestali pred obravnavo na  vladi. Žal do tega sestanka ni prišlo.

Sedaj smo primorani vključiti Ustavno sodišče in Varuhe Aarhuške konvencije, saj je s tem v zvezi kršena Ustava RS (8. člen - sprejete mednarodne pogodbe, 31. člen - zagotovljeno varstvo lastnine in 72. člen - pravica do zdravega okolja ter 5. člen - državni organi so pri zagotavljanju osnovnih pravic, ki iz teh členov izhajajo reagirali povsem pasivno). Vključili bomo Varuhe Aarhuške konvencije, saj v nobeni stvari ni bila upoštevana: tako nismo bili na pravilen način informirani, niti nas niso povabili kot partnerje v postopek temveč smo bili vedno znova postavljeni pred izvršeno dejstvo.

Hkrati s tem bi Vas prosili za pomoč pri infrigement postopku.

S spoštovanjem, Prof. dr. Borut Holcman, predsednik EDKD.

Originalen dokument!

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook