ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Zainteresirana javnost "Optimizacija" trase daljnovoda ČHE Kozjak - RTP Maribor !
"Optimizacija" trase daljnovoda ČHE Kozjak - RTP Maribor ! Print

Veleumni strokovnjaki so optimizacijo izvedli tam kjer, bi jo lahko izvedel vsak laik (po gozdu in neposeljenih področjih). Na najbolj poseljenem delu, kjer se os trase približa hišam tudi na 50 m pa niso naredili ničesar.

Vendar bi se tudi tam našla rešitev, z malo več dogovora in manj arogance, za kar pa je že malce pozno!

In tole je razlaga Dravskih elektrarn o škodljivosti daljnovoda!

Ali je življenje v bližini daljnovoda škodljivo za zdravje?
Absolutnega odgovora ni mogoče dati, vendar pa so na podlagi obstoječih znanstvenih ugotovitev možni določeni sklepi, ki temeljijo na širokem znanstvenem konsenzu:

• Do sedaj ni znanstveno potrjena vzročna povezava med izpostavljenostjo električnim ter magnetnim poljem iz okolja in škodljivimi vplivi na zdravje vključno z rakom. (niti ni ovrženena - pomanjkanje dokazov še ne pomeni neškodljivosti)
• Ta polja niso bila in ne morejo biti dokazana kot absolutno varna. (tudi sami se malo bojijo teh polj in jih verjetno ne bi želeli blizu svojega doma)
• Ob predpostavki, da ta polja predstavljajo tveganje za zdravje, je le-to zelo majhno in omejeno le na majhno skupino ljudi; verjetnost, da gre za veliko tveganje širokih razsežnosti, je izključena. (nevarnost je omejena na malo število ljudi - pomeni, če jih je malo jih lahko pogrešimo)
• Upoštevati je treba načelo previdnosti povsod tam, kjer lahko s preprostimi ukrepi zmanjšujemo svojo izpostavljenost. (načelo previdnosti - torej če gre  2 x 400 Kv mimo hiše, je bolje da se čim manj zadržujete zunaj)

Vir: spletnik  DEM

Torej iz te razlage bi lahko vsak "bedak"  razbral - čim dlje stran od daljnovoda !

Nekaj posnetkov "zelo dobre" umeščenosti daljnovoda v prostor!

Opti1

Opti2

Opti3

Opti4

Opti5

Franc Vinar

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook