ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Novosti - dokumenti Dopis mag. Radićevi - 07.11.2010
Dopis mag. Radićevi - 07.11.2010 Print

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

ga. ministrica mag. Darja Radić

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

e-pošta: E-mail naslov je zavarovan pred neželeno pošto. Če ga hočete videti morate imeti omogočen JavaScript.

Maribor, 07.11.2010

Zadeva: ČHE na Dravi in daljnovodna povezava do RTP Maribor

Spoštovana ga. ministrica!

Pišem vam v imenu Civilnih iniciativ za Kozjak, Dragučova in Počehova, združenih v Ekološko Društvo Kozjak-Dragučova. Naš odziv je nastal tudi zaradi vaših izjav, ki ste jih dali ob robu posveta o energetiki v Mariboru. Slovenska tiskovna agencija, navajamo: "Kar se tiče nasprotovanj lokalnega prebivalstva, je Radićeva dejala, da so jo z okoljskega ministrstva sicer obvestili, da nekaj nasprotnikov projekta še je, a je bilo po njenih informacijah izvedenih kar nekaj javnih obravnav ter dosežen načelen konsenz, da do investicije pride. Takšne so moje informacije, drugače niti ne vem, zakaj bi se angažirali pri pripravi državnega prostorskega načrta. Pri vseh takšnih investicijah je potrebno biti zelo pozoren, v končni fazi pa se moramo v Sloveniji odločiti, kaj sploh želimo"  prinaša nič kaj drugega, kakor smo že nekajkrat rekli in zapisali – navadno aroganco. Spoštovana ga. ministrica, nimate pravih informacij. In zaradi njih bi se naj posegalo v prostor, ga degradiralo in iz prebivalcev naredilo "ekološke begunce".

Nastali smo zaradi neupoštevanja minimalnih pravil, ki jih ni upoštevalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) kot pripravljalec postopkov Državnega prostorskega načrta s tem, ko je Investitorju – Dravskim elektrarnam (DEM) dalo proste roke pri poseganju v prostor, ki se je vsaj trikrat zgodil zelo arogantno in sicer:

  • prvič pri evidentiranju vseh geodetskih izhodišč, ko so geodeti nepooblaščeno vstopali v lastnino posameznikov,
  • ob samih predstavitvah (eden od predstavnikov DEM-a je krajevnemu prebivalstvu zabrusil: "Lahko ste srečni, da smo tukaj in vam vse to predstavljamo) in na zadnje
  • z nizkimi preleti helikopterja, ki naj bi izvajalcem dal izhodišča za izračune del!

Čudi nas dejstvo, da predstavniki MOP-a govorijo o načelnem konsenzu, čeprav so prebivalci celotnega območja trase na vseh predstavitvah odločno rekli NE trasi in možnosti umestitve v prostor. Še vedno namreč velja, da so lastniki ob trasi pred notarjem overili svoj NE in teh je po številu 102 in tega nihče ni preklical. Ob tem obstaja 9000 podpisov, ki prav tako nasprotujejo umestitvi v ta prostor. Torej, ne moremo govoriti o konsenzu. Najverjetneje MOP govori načelnem konsenzu lokalnih politikov, ki pa zagotovo v tem primeru nimajo mandata, kar kaže na številčnost CI.

Vprašati se je potrebno, kdo pri vsej zadevi dela napake in prosim, nekaj jih je tukaj. Država z MOP-om ne izpolnjuje zavez, ki jih je sama dala, in to:

  1.  MOP je kršil pravila ZUP-a, moralo bi vzpostaviti stik s šibkejšim členom – to je prebivalci območja, izkazalo se je, da poznajo zadnjega monterja pri DEM, prebivalcev v katerega prostor vstopajo pa ne. To ponovno demantira izjave MOP-a, ne gre za posameznike, gre za vse, ki so ob celotnem načrtovanem objektu in trasi. Človek bi pri tem pomislil na koruptivnost uradnikov MOP-a, saj bi sicer morala biti slika drugačna.
  2.  MOP, ki je med drugim zavezan varovanju okolja, je brez kakršnih koli težav obšel Aarhuško konvencijo in Uredbo (ES) št. 1367. To so tudi priznali. Med tem je prišlo do sprejema Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, ki prav tako krši omenjen predpis in ni nič drugega kakor instrumentalno usmerjena odločevalska procedura, ki je bila že do sedaj (posledice so številne civilne iniciative) in bo vedno bolj razlog za odpor posameznikov in skupin, ki se nočejo podrediti nedemokratični in pokroviteljski proceduri države. Sami bomo s tem v zvezi sprožili postopek presoje skladnosti z Ustavo Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, obvestili smo že Varuhe Aarhuške konvencije in Komisarja dr. Potočnika v Bruselj.

V vmesnem času smo uspeli pridobiti mnenja vodilnih strokovnjakov s področja visokonapetostnih povezav, ki so projekte daljnovodne povezave ocenili kot zastarele in negospodarne ter obremenjujoče za okolje, z velikim faktorjem razvrednotenja okolja. Ob zadostni politični volji so pripravljeni pripraviti izhodišča za kablovod in cenovno ovrednotiti povezavo, ki se, po prvih informacijah, bistveno razlikuje od vrednotenj iz dokumentacije, pripravljene za sprejetje Državnega prostorskega načrta za ČHE.

Spoštovana ga. ministrica! Vi ste izjavili, enako je izjavljal g. Vizjak, vaš predhodnik: »Da imamo "legitimno pravico …", da se o tem odločamo, in če se bo večina odločila, da tega projekta ne želi, potem ga verjetno ne bo. Zaradi tega Vas sprašujemo, koliko je resna ta izjava? Zdi se namreč, da s figo v žepu in s podporo investitorju, ki je v tem primeru po vseh definicijah, gospodarska družba, sicer v državni lasti, vendar ji kot taki, tudi skladno z ustavo, ne gre nobena prednost pred zasebnimi gospodarskimi družbami. Ne bi želeli, da vas kdo obdolži neodgovornega postopanja pri umeščanju zastarele tehnologije v prostor in neupoštevanja evropskih dokumentov poseganja v prostor ter s tem spodbujanja "okoljskega begunstva".

Ponujamo vam in si tudi želimo možnost, da se čim prej sestanemo z vami in izmenjamo mnenja ter še enkrat pretresemo možnosti drugačnega vstopanja v prostor. To še toliko bolj, saj našemu prostoru ne grozi noben mrk, in če lahko verjamemo zapisu (vir: Naš stik) navajamo: "Celotna zmogljivost elektrarn v Sloveniji je okrog 2700 MW, konica slovenske porabe pa redko preseže 2000 MW". Če je tako, potem je potrebno zadeve postavljati drugače. Prav tako vam želimo predložiti alternativo s predstavitvijo možnosti povabila vodilnih strokovnjakov s področja tehnologij prenosa visokih napetosti na daljavo.

S spoštovanjem!

Predsednik EDKD

Prof. dr. Borut Holcman

040 451 948

V vednost:

-  Predsednik RS

- Vlada RS

- MOP

- Varuhinja človekovih pravic

- mediji

Originalen Dokument!

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook