ja_mageia

Pasica
Domov
Print

vecercom

Datum: 11.03.2014 - Stran: MariborIgor Selan

Brez javnosti ČHE ne bo

V EDKD se sprašujejo, na katere dokumente se sklicujejo v DEM, ko zatrjujejo, da je Evropska komisija postopke umeščanja daljnovoda čez Kozjak potrdila kot primerne

V Ekološkem društvu Kozjak-Dragučova (EDKD) so se ostro odzvali na trditve direktorja Dravskih elektrarn Maribor (DEM) Viljema Pozeba, ki je v intervjuju za Večer zatrjeval, da je Evropska komisija postopke umeščanja 400-kilovoltnega daljnovoda za potrebe Črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak v prostor potrdila kot primerne in njihovo pritožbo zavrnila. Še več, zaradi po njihovem mnenju popolnoma napačne interpretacije EU-pilota se sprašujejo, ali se v DEM sklicujejo na kak drug odgovor, kot ga je Evropska komisija poslala društvu..

Več na spletni strani Dnevnika Večer

 
Print

Dravskim elektrarnam Maribor so bili posredovani dokumenti z drugačno vsebino?

Na šesti strani dnevnika Večer je pod naslovom "Nad koalicijsko pogodbo smo razočarani" v razdelku "Gospodarstvo", bil 24. februarja 2014, objavljen obširen pogovor z direktorjem Dravskih elektrarn Maribor (DEM), mag. Viljemom Pozebom. Pogovor se je med drugim nanašal tudi na odločitev Generalnega direktorata Evropske komisije, ki jo je le-ta sprejel 31. januarja 2104 v zvezi s projektom ČHE in daljnovodno povezavo z RTP Maribor.

 

Pismo uredništvu dnevnika Večer in avtorju članka g. Srečku Klapšu

Skladno z 42. in 43. členom Zakona o medijih prosimo za objavo našega pogleda na pogovor, ki ste ga objavili v dnevniku večer 24. februarja 2014 na strani 6, saj gre za odgovor na objavljeno informacijo, v katerem z dokazljivimi navedbami zanikamo, bistveno popravljamo ali bistveno dopolnjujemo navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informacij.

 

Vsebina našega pogleda na objavljen pogovor:

Iz objavljenega pogovora z direktorjem DEM-a, člani Ekološkega društva Kozjak Dragučova (EDKD) zaključujemo, da je Generalni direktorat Evropske Komisije za Okolje DEM-u posredoval drugačne dokumente kakor nam. Da bo slika še bolj popolna, so nas z Generalnega direktorata Komisije o nameri zaprtja preiskave obvestili že 3. decembra 2013.

Gospod direktor v svojem pogovoru za dnevnik govori o tem, da je "Evropska komisija postopke umeščanja v prostor potrdila kot primerne in pritožbo zavrnila oziroma je postopke preveritve z EU-pilotom zaključila." Žal je podoba povsem drugačna, če beremo dokumenta, ki smo ju na sedež EDKD prejeli 3. decembra 2013 in 31. januarja 2014. V prvem nas je Generalni direktorat obvestil o nameri zaprtja in nas pozval, da, kolikor obstajajo nova dejstva, le-ta posredujemo, kolikor ne, da namerava preiskavo zapreti, ker so službe Komisije "na osnovi podatkov s katerimi" razpolagajo, prišli do ugotovitve, da obstoja "kršitve EU okoljskega prava" ni mogoče ugotoviti. Kljub določenim opozorilom in bojaznim izraženim v dopisu, ki smo ga poslali v Bruselj 12. januarja 2014, so nam v dopisu z dne 31. januarja 2014 odgovorili, da našo "zaskrbljenost razumejo" in da njihov "sklep o zaključku preiskave temelji na stališču, da imajo države članice pravico, da združijo postopke okoljskega ocenjevanja, …, če pri tem zagotovijo spoštovanje vseh vsebinskih in procesnih zahtev" in da je pri sprejemanju Uredbe šlo samo za "splošni postopek".

Službe Komisije so svojo presojo osredotočile na presojo skladnosti postopkov vodenih po Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in ki, po njihovem "predstavlja pravno podlago za sprejem vladne uredbe o državnem prostorskem načrtu, ki do sedaj še ni bila predmet naše presoje glede skladnosti prenosa." Postopki so bili vodeni, to posebej izpostavljajo, skladno s prehodnimi določbami omenjenega Zakona in da se te "določbe nanašajo na splošni postopek" in da bo postopek za pridobivanje Okoljskega dovoljenja voden povsem "ločeno od postopka sprejemanja načrta, ki je bil zaključen s sprejemom vladne uredbe."

Pri sprejemanju načrta, tako so zapisali v dopisu z dne 3. decembra 2013, jih je "zlasti motila stopnja natančnosti oz. določenosti sprejetega načrta in omejitev možnosti njegovih naknadnih sprememb v kasnejšem postopku presoje vplivov na okolje, s čemer je potencialno lahko omejen tudi domet bodočega postopka posvetovanja z javnostjo oz. domet morebitnega postopka sodne presoje po Direktivi o PVO (možna kršitev členov 2(2), 6(4) in 11 Direktive o PVO)" oziroma možnost sodelovanja, kakor ga predvideva Aarhuška konvencija v 6. členu. Na to dilemo so slovenski organi odgovorili 5. septembra 2013 in zagotovili, tako beremo v pismu z dne 3. decembra 2013, da "kljub veliki stopnji natančnosti, sprejeti načrt oz. vladna uredba - na podlagi dopustnih odstopanj - v postopku PVO, v katerem bosta imeli javnost in zainteresirana javnost možnost sodelovati, vseeno omogoča širok spekter sprememb, ki pa so omejene z mejo območja, ki ga določa DPN. Prav tako so nam zagotovili, (tako iz dopisa Komisije) da v primeru, če bi rezultat postopka PVO in s tem povezanega postopka posvetovanja z javnostjo, pokazal, daje potrebno načrt spremeniti preko okvira, ki ga dovoljuje zadevna vladna uredba, okoljevarstvenega dovoljenja ne bo mogoče izdati, vladno uredbo pa bo treba spremeniti oz. dopolniti. To pomeni, da se bo zadevna javnost v bodočem postopku presoje vplivov na okolje lahko veljavno sklicevala oz. postavljala tudi takšne zahteve, ki gredo preko dovoljenih odstopanj po členu 55 Uredbe o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor. Prav tako naj ne bi bilo res, da postopka sprejemanja državnega načrta ni mogoče prekiniti, potem ko je bil enkrat začet. V kolikor bi bili vplivi državnega prostorskega načrta ocenjeni kot nesprejemljivi, pozitivna odločba o CPVO oz. izdaja okoljevarstvenega dovoljenja ne bi bili mogoči."

Glede na navedeno, moremo na podlagi obeh dopisov zaključiti, da DEM niso bili posredovani pravi dokumenti, ali pa mi, na sedež EDKD nismo prejeli pravih dokumentov, kar dvomimo, saj smo danes, 24. februarja 2014, prejeli vso dokumentacijo, ki so jo posredovali slovenski organi Komisiji. Generalni direktorat nikjer ne "zavrača pritožbe", kakor pravi direktor DEM-a, pač pa "zapira preiskavo" na osnovi dostopnih podatkov in na osnovi zagotovil, da je Uredba o ČHE in daljnovodni povezavi le "splošni postopek" in da bo sodno prakso Sodišča EU z dne 15. januarja 2013 pri sprejemanju okoljevarstvenega dovoljenja nujno uporabiti pri sprejemanju in vodenju sprejemanja in pridobivanja, "postopek(a) PVO (sprejemanja okoljevarstvenega dovoljenja) (ki) še sledi in sprejeta vladna uredba o državnem prostorskem načrtu ne omejuje oz. ne sme omejevati pravic javnosti oz. zadevne javnosti, ki izhajajo iz Direktive o PVO."

Posebej želimo opozoriti na dejstvo, ki se ga vedno znova poskuša diskvalificirati z izjavami predstavnikov DEM-a, da smo predstavniki civilnih iniciativ in sedanjega EDKD proti projektu ČHE in daljnovodni povezavi do RTP. Nikoli, poudarjamo, nikoli nismo bili proti projektu ČHE, smo in bomo vedno proti variantni umestitvi daljnovodne povezave do RTP Maribor. In naša pritožba se nanaša samo na ta del projekta. Poziv k odgovornosti in ponudba dialoga nista nič novega. Radi bi samo opozorili, da odgovornost ni samo pri tistem, ki "ponujenega" dialoga ne sprejema, pač pa je precej večja odgovornost tistega, ki dialog ponuja in vodi, če ga vodi skladno z razumevanjem dialoga kakor dialog razume ves civiliziran svet. Žal moramo reči, da člani EDKD nismo nikoli bili proti dialogu, smo pa izrecno proti dialogu izvršenega dejstva, kar smo doživljali na vseh razgrnitvah v pripravljalnem delu postopka in tudi v poskusih zbližanja stališč med predstavniki DEM-a in predstavniki EDKD.

Člani EDKD ponujamo, z vso odgovornostjo, da se sestanemo pred javnostjo in preverimo pripravljenost na dialog ob prisotnosti četrte veje oblasti in enkrat za vselej zaključimo z vprašanjem, kdo je za resen dialog in koliko velja zaveza slovenskih organov, da bodo v primeru "TAKŠNIH ZAHTEV, KI GREDO PREKO DOVOLJENIH ODSTOPANJ" zapisanih v 55. členu Uredbe pripravljeni iti preko določila, koliko velja zaveza, da bodo zagotovili "spoštovanje vseh vsebinskih in procesnih zahtev," oziroma, koliko velja zaveza DEM-a, da "kolikor ne bo soglasja, projekta ne bo".

Celoten pogled v PDF obliki!

 
Print

Pismo uradnikom EU

Spoštovani!

Ali je levkemija res posledica EMS, znanstveniki nočejo ali ne znajo dokazati. Dejstvo je, da so ljudje bolni in to ne glede na starost. Ob vseh teorijah in načelih prava, predvsem pa načela previdnosti, ki je v teh in takšnih primerih najbolj merodajno, državni organi RS nedvoumno zapisnemu načelu navkljub ex imperio ravnajo drugače. Kaj predvideva načelo previdnosti, prav to, da zaradi možnosti nepoznavanja vseh dejavnikov in gotovosti, da neko dejanje ne bo škodljivo vplivalo na  naravo oziroma okolje in človeka, moramo ravnati, kot da škodljivi vplivi obstajajo, in se odločati v skladu z možnostjo obstoja škodljivih virov.

Oglejte si prispevek, kjer boste videli kako ravna Slovenija!

24_ur     Je deklica zbolela zaradi sevanja?

Z vsem spoštovanjem!

Ekološko Društvo Kozjak Dragučova

dr.prof. Borut Holcman

 
<< Začetek < Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naprej > Konec >>

Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook